By: Micolo J

Zdraví je to nejdůležitější, čeho by si lidé měli vážit. Každý z nás máme pouze jedno a měli bychom o něj pečovat. Ne nadarmo se říká, že za peníze si zdraví nekoupíme. Provází nás celým životem a péče o něj se nám bohatě vyplatí.

Co je to zdraví?

Jedná se o stav, kdy se člověk cítí naprosto dobře. A to jak fyzicky, tak psychicky i sociálně. Není to jen nepřítomnost nemoci a neduživosti. Podmínkou pro jeho naplnění je splnění úkolů vůči sobě samému. Je tedy vhodné nezabývat se jim pouze z hlediska stravy, ale také i z hlediska sociální, fyzické a psychické rovnováhy.

Právo na něj je jen zčásti fyzickým a psychickým zdravím, které zajišťuje zdravotnictví. Současně je to, ale i udržování životního standardu a je podmíněno i sociálními vztahy v tom nejširším měřítku. Chápat bychom ho měli především jako zdroj každodenního života. Ne jako cíl, kterého potřebujeme dosáhnout. Jde o pozitivní koncepci, která zahrnuje společenské a osobní zdroje stejně jako fyzické možnosti.

Jak pečovat o zdraví?

Zdraví neexistuje samo o sobě, aniž by o něj nebylo pečováno, je poskládané z aktuálních zdravotních stavů, které vypovídají o kladných i nepříznivých podmínkách života. Cílem péče o něj je tlumit až odstraňovat negativní okolnosti (nevýhody) a posilovat kladné podmínky zdravého života, který by byl životem kvalitním, tak jak si jej představujete. Podobně jako chceme šťastně žít a netrpět, což vyžaduje rovněž patřičné úsilí, je v našich možnostech ovlivňovat kvality našeho života. Ať už máme do vínku danou nějakou nemoc nebo ne, vždy je někde nějaká nosná síla, s níž, budeme-li pečliví a vnímaví, lze naladit život do zdravých tónů.

Chcete-li pečovat správně, musíte začít se změnami u sebe. Mezi významné faktory ovlivňující stav našeho zdraví patří:

  • Životní styl – zahrnuje chování a návyky, například stravování, cvičení, míru užívání návykových látek či sexuální chování. Člověk může často svůj životní styl ovlivnit.
  • Životní podmínky – představují prostředí, kde člověk žije a pracuje. Náš život ovlivňuje i životní prostředí a společnost. Životní podmínky bývá často obtížné, i když ne nemožné změnit, a o změnu k lepšímu je třeba usilovat.
  • Životní styl a životní podmínky spolu souvisejí.

Zdraví vzniká interakcí mezi lidmi a prostředím, kde žijí. Při jeho podpoře je proto nezbytné řešit nejen chování jednotlivců, ale také kvalitu jejich sociálních vazeb, prostředí a podmínky, ve kterých žijí.