inkontinencí, samovolným a nekontrolovatelným únikem moči má zkušenost celá řada žen. Podle lékařů jí trpí každá třetí až šestá žena! Jde o záležitost zejména vyššího věku, dále se častěji vyskytuje u žen s nadváhou nebo s oslabenými svaly pánevního dna z důsledku porodů (inkontinence po porodu). Příčin je ale celá řada a právě od ní se odvíjí samotná léčba. A ta je naštěstí ve velkém procentu případů skutečně účinná.

Typy inkontinence

Lékaři popisují několik typů inkontinence. Nejčastější je stresová, dále potom urgentní, smíšená (kombinace urgentní a stresové), reflexní, inkontinence z přetékání (moč po kapkách uniká z plného nebo špatně těsnícího močového měchýře) a enuréza (únik moči během noci).

V naprosté většině případů jde o inkontinenci stresovou nebo urgentní. Zatímco stresovou inkontinenci lékaři dokážou úspěšně operovat, při urgentní má skvělé léčebné výsledky terapie medikamenty.

Stresová inkontinence

Stresová inkontinence se projevuje nejčastěji ve chvíli, kdy jsou svaly pánevního dna v napětí (stresu – proto stresová). Typicky k tomu dochází při předklonu, dřepu, smíchu, kašli, kýchnutí, zvednutí těžkého předmětu. Svaly pánevního dna jsou totiž ochablé a oslabené a neposkytují močové trubici potřebnou oporu. Nejčastěji se vyskytuje u žen po prodělaných těžkých porodech, s nadváhou.

První z doporučení, které lékař těmto ženám dá, je posilování svalů pánevního dna. Toho lze docílit pomocí tzv. Kegelových cviků. Jde o jednoduché cviky, které lze provádět doma nebo i cestou do práce a podobně. Cviky lze shlédnout na internetu, nebo se poradit s fyzioterapeutem. Lékaři uvádějí, že tyto cviky prováděné třikrát denně dvacet minut mohou ulevit až třem čtvrtinám žen!

Další, poněkud méně tradiční, nicméně účinnou metodou, jak posilovat svaly pánevního dna, je užití tzv. vaginálních kuželů. Ty se zavějí do pochvy, kde by se je žena měla snažit udržet, čímž dochází k posilování svalů. Při zvládnutí „zátěže“ pak přistoupí k použití kuželu těžšího.

Další možností, kterou vyzkoušet, představuje tzv. elektrostimulace. Při ní se do pochvy zavádí sonda, která způsobuje kontrakce svalů a tím je posiluje.

Pokud nejsou tyto konzervativní způsoby léčby účinné, přistupuje se k operaci. Ta spočívá v „podepření“ močové trubice speciální páskou. Ta ji přidržuje, čímž kompenzuje oslabené svaly. Operace je vysoce účinná – až u devíti z deseti operovaných pacientek. Pro urogynekology se přitom jedná o poměrně jednoduchou operaci.

Urgentní inkontinence

Urgentní inkontinence se projevuje naléhavou potřebou močení, které je třeba okamžitě vyhovět. Jinak hrozí únik moči. Příčin tohoto typu inkontinence je celá řada a proto i léčba je svízelnější a založená na pečlivé diagnostice. Může se jednat o různá neurologická onemocnění, zvětšenou prostatu u mužů nebo tzv. hyperaktivní močový měchýř (porucha funkce svalů a nervů močového měchýře, projevující se urgentním nutkáním na močení, avšak ne vždy vyústí až v inkontinenci).

Důležitou součástí léčby jsou režimová opatření. Snížení tělesné hmotnosti, kontrola pitného režimu a pravidelný příjem tekutin, vyhýbání se dráždivým pokrmům a tekutinám (např. kofein). Základní součástí léčby je potom ještě užívání medikamentů. Ty dokážou odstranit potíže až u 60-80% pacientů.

Kdy k lékaři

Inkontinence představuje intimní problém, s kterým se pacienti ostýchají svěřit svému lékaři. Urologové a gynekologové však apelují, že pacienti by měli lékaře navštívit vždy, když se potíže objeví. Ten na základě anamnézy a vyšetření určí, o jaký typ inkontinence se jedná a podle toho se odvíjí následná léčba. Ta je dle statistik velmi účinná, takže není třeba se trápit a být závislý pouze na pomůckách pro inkontinentní pacienty.

Samotných pomůcek a vložek je dnes k dispozici skutečně celá řada a právě lékař může pomoci s doporučením těch nejvhodnějších pro každého pacienta.

Jde o problém týkající se většinou žen, v menší míře i mužů. K lékaři by se měl vydat každý bezpodmínečně v případě, pokud ho samovolný únik moči omezuje v jeho osobním, pracovním nebo společenském životě. Řešení je skutečně jednodušší, než se může zdát.