V dnešní době je otázka bolesti zad stále aktuálnější, protože více než 80 % populace má problémy spojené s páteří. Jedná se o jednu z nejrozšířenějších zdravotních komplikací a hned po nachlazení je to druhý nejčastější důvod návštěvy lékaře. Nejvíce znepokojující skutečností je ale to, že počet výskytu případů takovýchto potíží neustále roste, zvláště pak u dětí a dospívajících. Často tak přichází na řadu problém bolesti zad a rakoviny.

DasWortgewand / Pixabay

Jak poznat rakovinu zad?

Toto onemocněné spadá z lékařského hlediska do rakoviny kostí. Jedná se o velmi těžce diagnostikovaný typ rakoviny. Bolesti zad rakovina může mít souvislost i s výskytem nádorového onemocnění na plicích. Je velmi těžké provést správnou diagnostiku.

Postižení zad rakovinou nebo metastázami se nejčastěji projeví bolestí nebo tzv. patologickými zlomeninami. To jsou ty, u kterých stačí minimální násilí, aby se kost zlomila, nebo se láme samovolně. Lékař by měl být v těchto situacích vždy ve střehu. V některých případech však probíhá nádorový proces zcela bezpříznakově.

Bolest zad a rakovina

Jedná se o mnnohočetný myelom (nebo-li plazmocytom). V podstatě jde o nádor kostní dřeně vycházející z plazmatických buněk, jindy důležitých pro tvorbu protilátek. Jedná se již o relativně častější nádorové onemocnění vyššího věku. Část nemocných může být v počáteční fázi bez obtíží, ale u více než 70% osob je dominantním příznakem bolest, nejvíce v zádech.

Bolest je vázána na fyzickou aktivitu. Často dochází ke zlomeninám, z nichž některé mohou být i nebezpečné – zlomenina obratle způsobuje útlak míchy. Nemoc se může projevit i jinými příznaky jako jsou selhání ledvin, časté infekce, hubnutí, chudokrevnost, bolesti hlavy apod. Léčba myelomu se opírá o chemoterapii, případně o transplantaci kostní dřeně. Důležitá je prevence komplikací – rychlejší demineralizaci kosti se předchází udržením fyzické aktivity za současné analgetické podpory (zejména bisfosfonáty).