Jedná se zatím o nejmodernější výdobytek v léčbě tohoto zákeřného onemocnění. A přestože je vývoj biologických léčiv velmi mladou disciplínou, je zřejmé, že významně posunul možnosti onkologie. Faktem zůstává i to, že onkologii 21. století ještě posune dopředu. Biologická léčba rakoviny vychází z nejnovějších vědeckých poznatků týkajících se struktur a pochodů na povrchu a uvnitř buněk.

aitoff / Pixabay

A tak zatímco chemoterapie působí na obecné buněčné struktury, například na DNA, která je vlastní všem buňkám. Biologické preparáty jsou nasměrovány na molekuly a pochody specifické pro buňky nádoru. Díky tomu nezpůsobují žádné život ohrožující komplikace a mají jen minimální vedlejší účinky.

Léčba a její meze

Bohužel i tato přelomová léčba má omezené možnosti. Onkologové nemohou využívat biologickou léčbu rakoviny při všech druzích nádorových onemocnění. Rovněž není vhodná pro všechny pacienty. V současné době je tato metoda ještě velmi drahá, a i z těchto důvodů ji nelze použít jen na zkoušky. Protože i tento druh léčby rakoviny má nežádoucí vedlejší účinky, musí být zohledněn celkový zdravotní stav a kondice pacienta.

Kdy je možné zahájit tuto léčbu?

Cílená biologická léčba rakoviny je onkology zahájena u těch typů rakoviny (respektive u podtypu nádoru), kde jsou ověřené pozitivní účinky léčby a lékaři mají jistotu, že nádor na léčbu reaguje. Dalším důvodem k zahájení jsou situace, kdy byly vyčerpány všechny jiné léčebné metody. Anebo je zahájena, když předchozí léčba nádoru měla nežádoucí či ohrožující vedlejší účinky.

Biologická léčba rakoviny je prováděna jen na speciálních pracovištích, která mají oprávnění provádět tuto speciální metodu a léčbu odborně sledovat.

Jak působí

Při léčbě jsou pacientovi podávány geneticky modifikované látky. Tato cílená léčba rakoviny omezuje nebo zastavuje růst nádoru, případně mění jeho charakter. Dále mění schopnost růstu buněk nádoru a napomáhá jejich návratu do stavu, kdy se začnou opět chovat jako běžné buňky dané tkáně. Dochází také k cílené blokaci procesů, kterými se zdravá buňka mění v buňku rakovinovou.

Stávajícím rakovinovým buňkám brání biologická léčba dále se šířit. Aktivizuje schopnosti makrofágů likvidovat nežádoucí buňky – zlepšuje schopnosti buněk imunitního systému.