Použití marihuany pro lékařské účely je nadále emocemi  velmi nabitá otázka. Ačkoli přípravky na konopné bázi byly používány v medicíně po tisíciletí, obavy z nebezpečí zneužívání vedly k zákazu užívání marihuany pro léčebné účely ve třicátých letech minulého století. Teprve nedávno se lékaři vrátili k tomu, že začali oceňovat značné terapeutické účinky marihuany a chemicky příbuzných sloučenin. Výrazná část vědeckých výzkumů ukázala, že CBD léčí četná onemocnění, a tudíž by bylo zanedbávání nebo popření výhod CBD a jeho klinického potenciálu nepřijatelné.

Co je CBD?

CBD je jedním z více než 60 sloučenin nacházejících se v konopí, které patří do třídy ingrediencí nazývaných kanabinoidy. Až donedávna bylo v centru pozornosti THC (tetrahydrocannabinol), protože je to složka konopí, která uživatelům navozuje změny v myšlení, ale CBD je také přítomna ve vysokých koncentracích. Lékaři si uvědomují, že přínos CBD pro zdraví a jeho netoxicita pro lidský organismus nabízí netušené možnosti při léčbě mnoha – především chronických nemocí.

CBD je hlavní nonpsychoaktivní složka Cannabis sativa. Podle studie z roku 2013 zveřejněné v britském časopise Journal of Clinical Pharmacology, výhody CBD zahrnují působení v některých experimentálních modelech jako protizánětlivé, antikonvulzivní, antioxidační, antiemetické, anxiolytické a antipsychotické činidlo a je proto potenciálním léčivem pro léčbu neuroinflamace , epilepsie, oxidativní poranění, zvracení a nevolnost, úzkost a nové výzkumy ukazují, že nabízí značné možnosti při léčbě schizofrenie.

Receptory CB2 se vyskytují v imunitním systému a zdá se, že snižují záněty a určité druhy bolesti. Ačkoli kanabinoidy mají všechny podobnou strukturu, vykazují široké spektrum akcí u každého z různých receptorů. Vědci však zjistili, že CBD má velmi malý vliv na receptory CB1 a CB2, což pravděpodobně vysvětluje, proč nemá účinky ovlivňující mysl, na rozdíl od THC, které pozitivně regulují receptor CB1. To je důvod, proč většina marihuany pěstované pro rekreační účely má typicky velmi nízkou CBD a vysokou THC koncentraci.

Několik hlavních osvědčených výhod CBD

Zmírňuje bolest a zánět

Mezi hlavní přínosy výrobků s CBD, patří přirozená úleva od bolesti. Důkazy naznačují, že kanabinoidy se ukazují jako užitečné při modulaci bolesti tím, že inhibují přenos neuronů v průběhu bolesti. Studie z roku 2012, publikovaná ve Journal of Experimental Medicine, zjistila, že CBD významně potlačuje chronickou zánětlivou a neuropatickou bolest , aniž by způsobovala analgetickou toleranci. Výzkumníci naznačují, že CBD a jiné nonpsychoaktivní složky marihuany mohou představovat novou třídu terapeutických látek pro léčbu chronické bolesti.

V  Kanadě bylo zjištěno, že kombinace CBD a THC spreje je účinná při léčbě neuropatické bolesti u roztroušené sklerózy, které mohou oslabit ataky u 50 až 70 procent pacientů s touto nemocí.

Má antipsychotické účinky

Výzkum ukazuje, že CBD má antipsychotické účinky. Zdá se, že farmakologicky působí podobně jako syntetická antipsychotika. Navíc nedávné studie ukazují, že CBD zabraňuje lidské experimentální psychóze a je účinná v otevřených kazuistikách a klinických studiích u pacientů se schizofrenií

Snižuje úzkost

Studie, zahrnující zdravé dobrovolníky, jasně naznačují anxiolytický účinek CBD. Cannabidiol ukázal, že snižuje úzkost u pacientů se sociální úzkostnou poruchou a výzkumníci naznačují, že může být také účinný pro panickou poruchu, obsesivní kompulzivní poruchu, sociální úzkostnou a posttraumatickou stresovou poruchu.

Pomáhá bojovat proti rakovině

Výhody CBD zahrnují antiproliferativní, pro-apoptotické účinky, které inhibují migraci rakovinných buněk, adhezi a invazi. Studie z roku 2006 publikovaná ve Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics zjistila poprvé, že CBD účinně a selektivně inhibovala růst různých buněčných linií prsních nádorů. CBD  indukuje buněčnou smrt v buňkách rakoviny prsu.

CBD je  účinný nejen v boji proti rakovinovým buňkám prsu, ale také mohou být použity k inhibici invaze rakoviny plic a tlustého střeva a má potenciál při léčbě leukémií.

Léčí  záchvaty a jiné neurologické poruchy

Až 34 procent rodičů zaznamenalo snížení frekvence záchvatů dítěte při podávání CBD oleje dětem s epilepsií. Mezi další příznivé účinky patřila zvýšená ostražitost, lepší nálada a lepší spánek. Zatímco vedlejší účinky zahrnovaly pouze ospalost a únavu.

Snižuje výskyt diabetu

Léčba CBD významně snižuje incidence diabetu u diabetiků bez obezity. Přínosy CBD také ukázaly významné snížení plazmatických hladin prozánětlivých markerů. Vědci zjistili, že současné užívání CBD je spojeno s 16% nižší hladinou inzulínu na lačno. Zjistili také významnou souvislost mezi užíváním marihuany a menším obvodem pasu, což je faktor spojený s nástupem příznaků diabetu. Podporuje tím také kardiovaskulární zdraví jedinců.

Způsoby užívání CBD

Kouření

První účinky inhalovaného konopí se obvykle vyskytují během několika minut a po 2-3 hodinách se postupně opotřebovávají. Kouření je často účinné při léčbě akutních symptomů, které je třeba rychle řešit, jako jsou bolestivé křeče, nevolnost a zvracení. Je poměrně snadné odhadnout dávku, ale nevýhodou je, že kouř obsahuje škodlivé látky, které mohou dráždit plíce.

Vaporizace

Odpařování s perličkovým perem nebo jiným zařízením nabízí stejné okamžité výhody kouření. Ale protože odpařovač ohřívá konopnou květinu nebo olej bez toho, aby ho vypálil, aktivní složky se vdechují jako pára a nevdechuje se žádný škodlivý kouř. To z něj činí zdravější alternativu ke kouření.

Tinktury

Tinktury jsou bylinné léky, ve kterých jsou účinné látky konopí rozpuštěny v alkoholu nebo jiném rozpouštědle. Jejich účinek, doba trvání a dávkování jsou podobné jako u jedlých.

Sublingvální spreje

Sublingvální spreje jsou vyrobeny z extraktů z konopí, které mohou být smíchány s jinou látkou, jako je např. kokosový olej. Takovýto přípravek se stříká pod jazyk a rychle se vstřebává přes ústní sliznici. První účinky se obvykle projeví během 5 až 15 minut. Sublingvální spreje jsou dobrou volbou pro konzistentní, diskrétní a včasné dávkování kanabisu.

Edibles

Edibles jsou potraviny nebo občerstvení vařené s konopným olejem, máslem nebo ghee. Účinky ústně konzumovaného konopí mohou trvat 4 až 6 hodin – podstatně déle než konopí. Nástup účinku je však mnohem pomalejší (30-90 minut) než u inhalovaných konopí nebo sublingválních sprejů. Jsou vhodné pro léčbu chronických stavů, které vyžadují stálou dávku léku po celý den. Největší riziko u perorálně podávaného konopí je nadměrná spotřeba.

Kapsle a gely

Olej z konopí se také může užívat v kapsli nebo gelovém víčku, jako je vitamin nebo přípravek. Účinek, trvání a dávkování jsou podobné účinkům jedlých látek.

Konopné čaje

Konopí připravená jako bylinný čaj bude obsahovat značné množství CBD. Konopný čaj však není psychotropní, protože se kanabinoidní kyseliny neváží na receptory v mozku.

Šťávy

Surová konopná šťáva vyrobená s mixérem  obsahuje CBDA, THCA a ostatní non-psychoaktivní kanabinoidy. S touto metodou podávání je obtížné určit přesnou dávku, proto je třeba zvýšené opatrnosti.

Tinktury a oleje

Cannabis tinktury a oleje lze také rozpustit v balzámu, pleťové mléce nebo masti a aplikovat přímo na kůži. Pacienti uvádějí, že léčba kanabisem  je účinná na bolesti, záněty, infekce a kožní onemocnění. Vzhledem k tomu, že jsou aplikovány externě, topické a lokální látky nepůsobí na centrální nervový systém.