Vysoký krevní tlak (odborně arteriální hypertenzi) můžeme směle zařadit mezi civilizační onemocnění. Podle České společnosti pro hypertenzi má vysoký krevní tlak, ať již léčený nebo neléčený, až 40% naší populace ve věku mezi 25 a 64 lety.

Typickým pacientem s vysokým krevním tlakem je pak muž vyššího věku. Proč jsou tato čísla tak vysoká? Na vině je bezesporu nesprávný životní styl s nedostatkem pohybu, nevhodnou stravou a stresem. I z toho důvodu trpí tímto onemocněním v dnešní době i mladí lidé nebo dokonce i malé děti. U dětí je ovšem na vině nejčastěji onemocnění ledvin, zúžení aorty či onemocnění štítné žlázy nebo nadledvin – nejde tedy pouze o otázku špatného životního stylu.

O co jde

Obecně řečeno, krevní tlak nám vyjadřuje sílu, jakou působí protékající krev na stěnu cévy. Měříme dva údaje – tlak při stahu srdečního svalu (tzv. systola, systolický tlak) a tlak při uvolnění srdečního svalu (tzv. diastola, diastolický tlak). Při měření krevního tlaku tak získáme obě hodnoty – systolický tlak uvádíme před lomítkem a diastolický za lomítkem. Optimální hodnota krevního tlaku se udává kolem 120/80 mm rtuťového sloupce. O vysokém krevním talku hovoříme, pokud naměříme hodnoty 140/90 a vyšší.

Prevence vysokého krevního tlaku

Vysoký krevní tlak nebolí a ani jeho projevy nemusí být zcela specifické. Řada lidí tak o své nemoci vůbec netuší a v tom spočívá největší úskalí. Neléčený vysoký krevní tlak poškozuje cévy a může způsobit vážná onemocnění typu infarkt myokardu, cévní mozková příhoda, ale může poškodit i oční pozadí, cévy v ledvinách a podobně, takže může vézt až k poškození orgánů. Právě proto se m přezdívá tichý zabiják.

Prevence je tedy na prvním místě – zachytit vysoký krevní tlak ještě před tím, než začne organismu škodit. Po diagnostikování nemoci je potom obecně dobře léčitelný a pokud pacient dodržuje správnou léčbu, neměl by být ohrožen. V dnešní době je celá řada léků, které vysoký tlak účinně korigují a k poškozování cév potom nedochází.

Samotná prevence spočívá ve zdravém životním stylu v kombinaci pravidelného měření krevního tlaku. Praktický lékař by jej měl kontrolovat každé dva roky, pokud je pacient zdravý a v případě již zachyceného onemocnění pak několikrát do roka. Je třeba si uvědomit, že riziko vzniku onemocnění stoupá s věkem, protože cévy ochabují a tlak obecně s rostoucím věkem stoupá. Pacienti v kategorii 40+ by měli být v rámci preventivních programů vždy vyšetřeni.

Vysoký krevní tlak – příznaky

Jak krevní tlak poznám? Je pravda, že samotné projevy hypertenze mohou být různé a značně nespecifické. Často může jít o drobný příznak. Obecně ale mezi nejčastější příznaky patří bolesti hlavy, bušení srdce, zrychlený puls, šumění v uších, únava, nespavost, ale i poruchy vidění, nadměrné pocení, krvácení z nosu, závratě, dušnost či otoky kolem kotníků.

Primární a sekundární hypertenze

Pro léčbu je důležité rozlišit, o jaký typ hypertenze se jedná. Primární má příčinu v nesprávném životním stylu, často jde o kombinaci několika faktorů (kouření, dědičnost, nadváha, nedostatek pohybu, stres, strava s nadbytkem soli..), nicméně určit konkrétní příčinu je obtížné.

Za vznikem sekundární hypertenze, která je však mnohem méně častá, stojí konkrétní onemocnění. Může jít o nemoci ledvin, nadledvin, štítné žlázy a další příčiny. V tomto případě je třeba se při léčbě zaměřit i na léčbu konkrétního nemocného orgánu.

Vysoký krevní tlak – léčba

Léčba vysokého tlaku by měla spočívat ve správné životosprávě, a pokud ta je nedostačující, přistoupí lékař k podávání léků. Faktem je, že léky užívá prakticky každý pacient s vysokým tlakem. Někdy jde o jeden přípravek, v některých případech může jít i o kombinaci dvou až tří léků, což nebývá žádná výjimka. Naopak, kombinace těchto léků pomáhá nemoc dobře kompenzovat. Nejčastěji se jedná o léky ze skupiny diuretik, beta-blokátorů, ACE inhibitorů atd.

Dobré rady

Na výšku krevního tlaku má vliv celá řada faktorů, proto je třeba zamezit působení těch negativních. Vhodné je přestat kouřit, pravidelně se hýbat a sportovat, omezit přísun alkoholu, omezit stravu bohatou na sůl, omezit konzumaci kofeinu a v případě nadváhy zhubnout.