Společnost Healcloud vstupuje na český trh. Vyvíjí a provozuje vysoce specializovaný software HealInsight Enterprise pro klinické studie ve zdravotnictví.

Healcloud poskytuje podnikový software organizacím klinického výzkumu, jako jsou nemocnice, akademické instituce a farmaceutické firmy. Toto cloudové řešení je tzv. „umístěno“ nad podnikovými systémy nemocnic a poskytuje výzkumným pracovníkům ve zdravotnictví přístup ke zdravotním údajům. To jim umožní, aby měli rychle a bezpečně k dispozici data, když vyhledávají vhodné pacienty pro klinické studie.

Start-up Healcloud je jedním z tahounů digitalizace ve zdravotnictví. Jeho software je jedinečný v tom, že poskytuje účelné, ale zároveň anonymizované řešení pro klinickou praxi. Software je možné použít také pro interní potřeby v nemocnicích, například pro vlastní výzkum, analýzy, plánování a statistiky.

Software HealInsight Enterprise zrychluje provedení klinické studie na straně farmaceutických firem i na straně nemocnic. Eliminuje zbytečné náklady i čas spojený s manuálním vyhledáváním vhodných pacientů v nemocniční databázi, jejich výběrem a náborem do klinických studií. Nemocnice se mohou stát součástí klinických studií farmaceutických firem snadněji než dosud a to i s relevantním finančním ohodnocením,“ říká Michal Štefan z DEX Innovation Centre, který vstup na český trh zajišťuje.

Software je modulární a umožňuje nasazení on-site, v cloudu i implementaci v tzv. “safe haven”. Nemocnice si uchovávají plné vlastnictví a kontrolu nad daty, která poskytují, a s plnou kompatibilitou s GDPR. Všechna osobní data jsou extrahována anonymizována, systém pracuje na stejném principu a úrovni jako bankovní data.

Healcloud v České republice oslovil ke spolupráci většinu velkých nemocnic. Aktuálně je spolupráce domluvena například s Krajskou nemocnicí v Liberci a probíhají jednání s Fakultní nemocnicí Olomouc a nemocnicí v Jihlavě.

Healcloud je rakousko-maďarský startup založený v roce 2015. Funguje na hlavních evropských trzích, například v Rakousku, Maďarsku, Francii nebo Velké Británii.

DEX Innovation Centre (DEX IC) je soukromý inovační hub, nejrychleji rostoucí v ČR. Své aktivity zaměřuje na zlepšování života a společnosti prostřednictvím digitálních inovací, výzkumu a technologií. DEX IC získává kapitál pro inovativní projekty a produkty pro budoucnost v oblasti dopravy, energetiky, zdravotnictví a ICT. Pomáhá budovat startupy a vzdělává studenty a žáky. Za 10 let existence zorganizoval tým DEX IC několik vlastních oborových akcelerátorů, provozuje virtuální inkubátor pro začínající firmy a vlastní technologickou dílnu μFablab. DEX IC je partnerem evropských iniciativ EIT InnoEnergy a EIT Health. https://dex-ic.com/