Svět není jen o drobných a léčitelných nemocech. Jak, už to tak bývá, stává se, že určitý typ nemoci může postihnout jen jedno pohlaví. Nejinak je tomu i v případě rakoviny varlat. Toto onemocnění se čím dál tím více postihuje mladé muže. Jedná se o nejčastější typ karcinomu vůbec.

Pro její úspěšné vyléčení je důležitý včasný záchyt, správná diagnostika a nasazení léčby. Léčit se opravdu dá. Patří mezi ten typ karcinomu, který má vysokou úspěšnost léčení. Přečtěte si tedy na následujících řádcích důležité informace o tomto onemocnění.

Co je to rakovina varlat?

Odbornými slovy se jedná o testikulární rakovinu. Je to onemocnění, při kterém dochází k tvorbě rakovinových (maligních) buněk v jednom či obou varlatech. Má dva hlavní typy výskytu. Jejím problém je především fakt, že je dědičná. Poznat se dá provedením samovyšetřením varlat. Nádory varlat můžou obsahovat jak seminoma tak i nonseminoma buňky.

Rizikové faktory ovlivňující vznik

Přesné příčiny výskytu rakoviny varlat nejsou známy. Nicméně známé, jsou alespoň faktory, zvyšující pravděpodobnost výskytu. Jedná se o:

Nesestouplé varle (kryptorchismus)

Normálně varlata sestoupí zevnitř břicha do šourku před narozením. Riziko rakoviny varlat je vyšší u mužů s varletem, které nesestoupilo dolů do šourku. Toto riziko se nemění ani po operaci nesestouplého varlete. Zvýšené riziko se vztahuje na obě varlata.

Vrozené vady

Zvýšené riziko vzniku rakoviny varlat je u mužů narozených s abnormalitami varlat, penisu, nebo ledvin. Dále mohou mít zvýšené riziko muži, u nichž se v minulosti vyskytla tříselná kýla. Přesněji tedy kýla v oblasti třísel, v místě střetu stehna a břicha.

Opakovaná rakovina varlat

Muži, kteří již někdy měli tuto rakovinu, jsou ohroženi zvýšeným rizikem návratu. A to zejména u druhého varlete. V těchto případech je nezbytné pravidelné vyšetření varlat ultrazvukem. To by mělo probíhat minimálně jednou ročně.

Rodinné predispozice rakoviny varlat

Nejvíce ohrožení tuto nemocí jsou muži, jejichž otec či bratr toto onemocnění má. Rakovina varlat je tedy dědičné onemocnění.

Doprovodné příznaky

Pozornost je třeba věnovat i dalším průvodním znakům při postižení varlete, jako např. bolest, otok, zarudnutí, potíže s močením či horečka, což může přispět k co nejrychlejšímu stanovení diagnózy a odpovídající léčbě nemocného. Jedině včasná návštěva lékaře umožňuje přiměřenou a úspěšnou léčbu.