Závislost na drogách je jedna z nezávažnějších forem závislosti, která může vést až k úmrtí. Ruku v ruce jde další zprvu nenápadná závislost, a to alkohol. V současné době se objevují i tzv. nelátkové závislosti, což je nadměrné používání moderních informačních technologií. Patří mezi ně sociální sítě, chatování či on-line hry, které jsou dostupné kdykoliv a kdekoliv. Stejně tak rizikové jsou i hazardní hry. Herní závislost může vést k izolaci, úzkosti až depresi. Podíváme se na to, proč lidé podléhají závislosti a jakou může mít souvislost s jejich životem.

Proč se někdo stane závislým a druhý ne?

Pro závislost hraje spousta faktorů. Jedním z nich mohou být, v případě alkoholismu, i dědičné vlohy. A proto sklouznout v tomto rodinném prostředí k nezměrnému pití může být velmi snadné. Pokud máte v rodině alkoholika, je doporučováno zdržet se alkoholu jednou pro vždy.

Všeobecné závislosti vznikají v případě nevyrovnané osobnosti a může to být, jak žena v domácnosti, tak i vrcholový manažer. Nespokojenost pramení zpravidla z neuspořádaného osobního života či nadměrné pracovní zátěže. Velkou roli hrají i nezpracovaná traumata z dětství, těžké životní osudy, jako například úmrtí v rodině, znásilnění, dopravní nehoda, nemoc, deprese, obtížná finanční situace, dluhy.

A namísto toho, aby lidé vyhledali pomoc, uchylují se ke sklence oblíbeného moku, či návykovým látkám, které přinášejí okamžité uvolnění. Jakmile ovšem jedinec překročí onu křehkou hranici závislosti, velmi obtížně se vrací do běžného života. Pomoci pak může už jen podstoupená léčba závislosti.

Drogy jsou jednou z nejzávažnějších forem závislosti

Tato závislost má vážné důsledky pro zdraví, a zároveň i společenský život. Mezi nejčastější drogy patří marihuana, kokain, heroin a metanfetamin. Tyto látky mohou ovlivnit myšlení, chování a zdraví.

Závislost na drogách zpravidla vede k finančním, a zároveň vztahovým problémům. Počátek bývá nenápadný. Roli může hrát i zvědavost a potřeba vyzkoušet něco nového. Nicméně z experimentální fáze se uživatel drog dostává do fáze sociálního užívání, až dojde ke ztrátě kontroly nad užíváním návykové látky. Zde může pomoci již jen léčba závislosti a ochota vůbec se drogy vzdát.