Jedná se o neurodegenerativní onemocnění, které postihuje většinou lidi ve vyšším věku. Její nástup je sice pomalý, ale postupně dochází k jejímu silnějšímu rozvoji. Nejčastěji se projevuje klidovým třesem, svalovou ztuhlostí a sníženou pohybovou aktivitou. Dochází k předčasnému stárnutí a v popředí jsou poruchy pohybového ústrojí. Příčinou je degenerace a zánik nervových buněk několika oblastí mozku.

stevepb / Pixabay

Parkinsonova choroba se nejčastěji objevuje po padesátém roku věku. Pokud nemocný nepodstoupí léčení, bývá toto onemocnění smrtelné. Přečtěte si alespoň pár informací o parkinsonově chorobě příznaky. Můžete se tak připravit na to, co může poskytnout kohokoliv z nás.

Jak se nemoc projeví?

Ze začátku jen slabým třesem. V pokročilých fázích nemoci má ovšem člověk vážné pohybové potíže, stavy se během dne střídají. Lidí s touto nemocí můžou několikrát denně budit dojem téměř zdravého člověka a na druhé straně s vypětím sil jenom ztuhle sedět či naopak trpět mimovolními pohyby. Stavy pomalosti a ztuhlosti, či samovolné pohyby jim značně ztěžují běžné životní situace, např. neobratnost u pokladny v samoobsluze, domácích pracích.

Mívají často problémy s komunikací, obtížně artikulují, špatně se Parkinsonikovi píše. Navíc nemocní mají často bezvýrazný obličej a podivné pohyby budí velmi zvláštní dojem. Za maskou se ale může v začátcích nemoci skrývat inteligentní člověk. Choroba může být doprovázena depresemi, ve stáří se přidávají další psychické potíže. Choroba zásadním způsobem ovlivňuje nejenom život postiženého a jeho kvalitu, nýbrž i život celé jeho rodiny, přátel, kolegů.

Parkinsonova choroba příznaky

Typickými Parkinsonova choroba příznaky jsou svalová ztuhlost, která se v obličeji prozradí maskovitým výrazem, třes, jenž se na prstech rukou projevuje pohybem připomínajícím počítání peněz, a skupina duševních poruch, které mohou u přibližně deseti procent nemocných vyústit do demence různě těžkého postižení paměti, poznávání, jazyka a řeči i citového života.

Přehled příznaků v bodech

  • Klidový třes (pacient se třese, i když nic nedělá)
  • Ztráta rovnovážných reflexů (pacienti stále padají)
  • Ztuhlost svalů omezující pohyb
  • Tzv. zamrzávání, kdy pacient stojí buď s nohama jako přilepenýma k podlaze, či dělá malé neúčinné krůčky
  • Problémy s otáčením, vstáváním ze židle
  • Zpomalení pohybu
  • Problémy s hybností obličejových svalů (monotónní řeč, vytékání slin)
  • Poruchy nálad, neschopnost normálně cítit štěstí či potěšení