Bolest kloubů – tak nějak si představujeme artrózu. A je to skutečně pravda. Artróza představuje nejčastější kloubní onemocnění v lidské populaci. Není pouze záležitostí starších ročníků, jak by se mohlo zdát. Artrózou mohou trpět i pacienti ve středním věku. V seniorském věku (nad 65 let) se pak s tímto onemocněním potýká až 40% populace. A to rozhodně není málo.

Co je artróza

Artróza je v podstatě onemocnění kloubní chrupavky, která přestává plnit svou funkci a postupně ztrácí svou kvalitu. Kromě chrupavky jsou postiženy i další okolní tkáně, jako je kloubní pouzdro, svaly, šlachy a přilehlá kost. Výsledným jevem je potom nepříjemná bolest postižených kloubů.

Artróza kyčelního kloubu, artróza kolenního kloubu

Nejčastěji jsou postiženy velké nosné klouby – kyčle a kolena, dále potom drobné klouby na rukou. Specifická forma artrózy může postihnout i páteř. Postižena mohou být ale i ramena a další klouby lidského těla.

Ač se artróza vyskytuje typicky ve vyšším věku, není to vždy pravidlem. Na vině může být i sport, zejména nevhodné přetěžování kloubů, těžká fyzická práce, ale i nevhodný životní styl lidí se sedavým zaměstnáním, nadváhou či obezitou. Ve vyšším věku představuje artróza typický znak stárnutí kloubní chrupavky. To je zcela přirozený proces pro každého jedince. Proto také bývá artróza označována za degenerativní onemocnění.

Jak se projevuje artróza kolene, kyčle, páteře…

Typickým projevem artrózy je bolest. Ta se rozvíjí postupně – zpočátku většinou po nějaké námaze. V případě odpočinku a úlevy většinou vymizí. Postupně ale narůstá, až se objevuje i při běžné zátěži, jako je chůze. V pokročilém stavu je přítomna i bolest klidová, například noční. Je zcela zřejmé, že pacienti tento projev vnímají negativně a bolest nepříznivě ovlivňuje kvalitu jejich života.

Například typickým projevem artrózy kolene je zpočátku bolest kloubů při chůzi ze schodů, později i po rovině. Z dalších projevů, nejenom u artrózy kolene, ale i jiných kloubů, je to ztuhlost. Ta se typicky objevuje ráno při vstávání nebo při delším stání. Při pohybu se postupně uvolňuje, a to poměrně rychle (cca do půl hodiny). V pokročilých stadiích vznikají i deformity kloubů.

I artróza může být komplikována zánětem – ten se projeví otokem kloubu, zarudnutím, proteplením v oblasti kloubu nebo výpotkem.

Jak se artróza léčí

V léčbě artrózy se uplatňuje několik postupů. Využívají se fyzikální metody, léky nebo v pokročilém stadiu onemocnění i toliko známá operační léčba výměny kloubu – endoprotéza.

Léčba konzervativní

Léčba artrózy začíná léčbou konzervativní – tj. cvičení, fyzikální terapie (například magnetoterapie nebo elektroléčba). Cvičení umožňuje udržení anebo zvětšení rozsahu pohybu v kloubu a páteři. Fyzikální terapie pak pomáhá odstraňovat především bolest.

Režimová opatření mají také důležitý význam. V případě nadváhy nebo obezity pacienta je vhodná, neřku-li zcela žádoucí redukce hmotnosti. Ta má vliv především na odlehčení pro nosné klouby a páteř. Z dalších opatření je to nošení správné obuvi a používání kompenzačních pomůcek, například hole odlehčující poškozenému kloubu.

Dále nastupují léky, a to nejčastěji ze skupiny analgetik (léky proti bolesti) a nesteroidních antirevmatik (léky protizánětlivé). Aplikují se jak zevně (gely, masti), tak vnitřně ve formě tablet. Lékaři mohou i další účinné léky aplikovat i injekčně přímo do oblasti kloubu, se záměrem snížit zánět a omezit bolest.

Léčba operační

Operační léčba artrózy (endoprotéza) spočívá v odstranění poškozeného kloubu a jeho nahrazení kloubem umělým. Nejčastěji pacienti postupují endoprotézu kyčle a kolena. Ve většině případů jde až o konečné řešení artrózy, kdy konzervativní léčba není dostatečná a pacient trpí velkými bolestmi.

Nový trend – léčba krevní plasmou

Nový trend léčby představuje metoda pomocí aplikace krevní plasmy (ACP). Jde o metodu, kterou nehradí zdravotní pojišťovna, nicméně mezi pacienty si nachází své místo. Spočívá v odebrání krve pacienta (cca 10ml) do injekční stříkačky, následném zpracování této krve ve speciálním přístroji, v němž se po chvíli odstředí krevní plasma. A o tu právě jde. Obsahuje totiž krevní destičky, jejichž součástí jsou i růstové faktory. U nich bylo prokázáno, že příznivě působí na výživu a tvorbu tkání. Odstředěná plasma s růstovými faktory je pak injekčně aplikována do postiženého místa. Aplikace jedné dávky včetně odběru krve trvá zhruba dvacet minut. Aby však byla metoda účinná, je třeba ji několikrát opakovat.