By: The U.S. National Archives

Asi většina z nás zná situace, kdy má kolem sebe seniory. S přibývajícím věkem ubývá těmto lidem síly a soběstačnosti. Vyskytuje se tedy problém s tím, jak se o seniora postarat. Dnes není úplně jednoduché nechat si jej doma a starat se. Výhodnější by to bylo zejména pro seniory, kteří by tak zůstali v péči svých blízkých.

Bohužel, situace je taková, že se kolikrát nemůžeme o seniory postarat. Jednak nedostanou lidé volno v práci a jednak by tak ztratili i ekonomické zabezpečení a zaměstnání. Vhodným řešení tedy je umístit seniora do domu s pečovatelskou službou. Poskytne seniorům dostatečnou pomoc při ztrátě soběstačnosti. Ovšem nutné je zdůraznit, že dům s pečovatelskou službou se liší od domova pro seniory.

Dům s pečovatelskou službou podléhá právní úpravě. Jeho provoz se řídí podle Zákona o sociálních službách. Zřizují jej statutární města, obecní úřady i magistráty měst. Většinou se jedná o příspěvkové organizace, které dostávají státní dotace na provoz. Získání bytu v domě s pečovatelskou službou se řídí určitými pravidly.

Je tedy určen pro staré občany, kteří již dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu. Dále je určený i občanům, kteří jsou plně invalidní, ale jejich celkový zdravotní stav je natolik dobrý, že nepotřebují komplexní péči. Občanům poskytuje ubytování a základní sociální služby, jsou zde přítomné sociální pracovnice a pečovatelky.

Povinnosti žadatele o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou je dosažení důchodového věku a předpoklad využití sociálních služeb, kvůli ubývání soběstačnosti či zhoršujícímu se zdravotnímu stavu. Za žadatele se považují i osoby ve II. a III. stupni invalidity. Žadatelem o byt se může stát i občan v I. stupni invalidity, který je zároveň příjemcem příspěvku na péči. Byty v domě s pečovatelskou službou se tedy v obecných podmínkách přidělují osobám, které mají zhoršený zdravotní stav, ale nevyžadují komplexní péči a jsou schopni vést poměrně samostatný život ve vhodných podmínkách.

Jedná se tak o občany, pro které je s určitého důvodu dosavadní bydlení nevyhovující. Za nežádoucí důvody se považuje topení tuhými palivy (což je fyzicky velmi náročné), bydlení v domě bez výtahů. Důvodem pro přidělení bytu může být i mezigenerační spor v rodině. Kolikrát je potom soužití v jednom bytě psychicky neúnosné.

Bydlení v rámci domu s pečovatelskou službou má klidnější charakter, než je tomu v běžné panelákové zástavbě. Obyvatele jsou si blízcí věkově, svými zájmy, ale i svými problémy. Mají možnost pravidelně se scházet v rámci klubových činností. Součástí těchto domů je i jídelna, kde je zajištěno podávání obědů. Zajištěn je i úklid společných prostor.

Většinou disponuje dům byty o velikosti 1+1, nebo 2+0. Každá bytová jednotka je vybavená vlastním vodoměrem a elektroměrem. Každý nájemník si tak hradí pouze svou spotřebu vody a elektřiny + nájem. Bytová jednotka má k dispozici kuchyňskou linku se sporákem, koupelnu a WC, sklepní prostor. Ve společných prostorách se pak nachází společenská místnost a knihovna.

V domě je samozřejmá přítomnost pečovatelské služby. Funguje od pondělí do pátku, pomáhá a umožňuje samostatně bydlet i těm, kteří již nejsou schopni zvládnout zajištění svých potřeb. Pečovatelská služba tak lidem zajistí větší nákup, úklid, pomoc s osobní hygienou.