Zatímco mnohé psychické a duševní poruchy má téměř „každý druhý“ a nikdo se nad nimi příliš nepozastavuje, některé jsou naopak velmi neobvyklé. Někdy bizarní, jindy úsměvné, ale také hrůzu nahánějící. S těmi následujícími jste se pravděpodobně nikdy nesetkali, což ovšem neznamená, že neexistují.

Pica (pajka) syndrom

Ačkoliv se říká „proti gustu žádný dišputát“, v případě pica syndromu může jít o zdraví. Člověk trpící touto vzácnou poruchou prožívá nutkání konzumovat kovy a další materiály, které nejsou právě jedlé. Například dřevo, sklo či psí chlupy. Syndrom je často doprovodným jevem autismu. Sociální fobie se vedle picy jeví jako naprosto banální záležitost.

Psychóza Windigo

Máte pocit, že se měníte v mýtické monstrum, které se živí lidským masem? Ostatní lidi vnímáte jako zvířata? Pak trpíte psychózou Windigo. Ale teď vážně – poruchou trpěli příslušníci kmenů vyskytujících se na severu Ameriky. S tím, jak se původní obyvatelé postupně asimilovali do západní společnosti. Později se termín používal k označení stavu, kdy se dotyčná osoba uchýlí ke kanibalismu i navzdory dostatku potravy. Někteří vědci však existenci této psychózy zcela odmítají.

AIWS syndrom

AIWS neboli Alice in Wonderland syndrome, česky syndrom Alenky v říši divů. Názvem odkazuje na světoznámý román a nutno podotknout, že ne náhodou. Pacienti trpící touto poruchou vnímají okolní předměty menší, než jaké ve skutečnosti jsou (jev se nazývá mikropsie), případně naopak (makropsie). Obvyklé jsou i další projevy související s odlišným vnímáním reality. Syndrom se může objevit v návaznosti na nádor mozku, ale také po konzumaci psychotropních drog.

AHS syndrom

Pod zkratkou AHS se skrývá alien hand syndrome neboli syndrom cizí ruky. O co jde? Psychóza se projevuje ztrátou kontroly nad ovládáním vlastní ruky. Ta si žije svým životem a někdy se může vůči majiteli chovat velmi agresivně. Byly zaznamenány i případy, kdy se ho pokusila uškrtit. No řekněte, nebyli byste raději za obyčejný burnout syndrom?