Velmi oblíbenou se stala v poslední době Atkinsonova dieta, která nezakazuje nic z toho, co zakazují diety ostatní. Snižují se pouze sacharidy. Přesto však lze dostát velkému úbytku hmotnosti. Tato dieta je…
Continue Reading