Léčba závislostí dostává zcela jiné „grády”, když do hry vstoupí ještě jiný zdravotní nebo psychologický problém. Jednou z nepříjemných překážek může být takzvaná obsedantně kompulzivní porucha, která je neurotickým onemocněním. Podle posledních průzkumů postihuje dvě procenta lidí a nemusí to být nutně ti, kteří se stali v minulosti (či aktuálně jsou) závislí na drogách, alkoholu nebo lécích.

Trvalé myšlenky a nutkavé chování

Iracionální jednání, které je velmi často podmíněno a také podvoleno vlastním obsesím, aby se alespoň na okamžik uteklo úzkostem, které se pociťují. Přesně tak lze definovat obsedantně kompulzivní poruchy, které, jak ostatně bylo zmíněno, postihují v současné době zhruba dvě procenta lidí. Většinou se jedná o genetické onemocnění, ale velmi často jsou na vině také biologického psychosociální věci.

Paradoxní a možná do jisté míry bizarní je to, že pacient si své myšlenky uvědomuje, ale chování je pomyslným únikem z těchto myšlenek. V celkovém důsledku však dochází k ještě hlubšímu prohlubování úzkosti, i když chování přináší krátkodobý pocit úlevy. Je to jinými slovy začarovaný bludný kruh, ze kterého je velmi těžké vystoupit.

Jak rozeznat obsedantně kompulzivní poruchu?

Stejně jako u jiných onemocnění, i v tomto případě existuje několik konkrétních příznaků, které vám pomohou obsedantně kompulzivní poruchu rozeznat. Mezi ty typické patří například pocity vtíravých myšlenek, které se vám v hlavě objevují velmi bezcílně. Nedokážete jim navíc ani zabránit, objevují se samostatně a také velmi svévolně. Trvale se opakují, navíc ve vás mohou způsobit velmi silné nervové vypětí. A to následně jenom umocňuje pocity úzkosti či celkové ztížení každodenních činností.

Mezi typické vtíravé myšlenky může patřit například strach z bakterií, dále obscénní nebo rouhavé myšlenky, také impulsy vedoucí k agresivnímu chování, případně také ke kompromitujícímu chování.