Management, financování a projektové řízení můžeme s klidným svědomím označit za nosné pilíře nejen nemocnic, ale i dalších zařízení v oblasti zdravotnictví. Kvalifikovaní a zkušení lékaři a další personál sice…
Continue Reading