Nízký krevní tlak, tzv. hypotenze nastává v případě, pokud jsou hodnoty naměřeného krevního tlaku nižší než 100/60 (některé studie uvádějí i hodnotu pod 90/60). První číselná hodnota označuje tzv. systolický tlak,…
Continue Reading